Choď na obsah Choď na menu
 

O obci

4. 6. 2014

http://www.obecvalca.sk/obec

 

 

Polohopis

Obec Valča sa nachádza pod výbežkami vrchov Lúčanskej Malej Fatry, v ústi Valčianskej a Slovianskej doliny. Obec je vzdialená 13 km od okresného mesta Martin. Prístupové cesty vedú z dvoch susedných obcí, z obce Príbovce (viviálna cesta) a z Trnova. Obec sa nachádza na úpätí vrchu Kriváň, vo Valčianskej pahorkatine. Valčianska pahorkatina sa rozprestiera od obce Bystrička (pri Martine) až po susednú obec Valče, obec Slovany, resp. Kláštor pod Znievom. Valča je východiskom dvoch cyklotrás, cez chotár i priamo cez obec však vedie viacero cyklotrás.

Časti obce

Jednou z častí chotára je Lesopark Dielec alebo Športový areál Dielec, Valčania túto časť nazývajú Dielec. Nachádza sa tu evanjelický cintorín, futbalové ihrisko, dve tribúny a sídlo Telovýchovnej jednoty Družstevník Valča, javisko, tanečný „kruh“, t.j. miesto pred javiskom na tancovanie a vyasfaltovaná plocha spolu s amatérsky postaveným „skateparkom“. V lete je táto časť naplno využívaná buď na futbalové zápasy, alebo futbalové, hasičské a iné zábavy a súťaže.

Medzi ďalšie časti chotára patrí Kňazová, v tejto oblasti sa v súčasnosti budujú tri bytové domy. Ďalej sú časti obce, ktoré dali názvy aj uliciam: Žabačka, Pod baňou,Pažite, Pod Hrádkom, Lazy, Mlyniská, Priehrada a Pod farské. V blízkom okolí obce sa nachádza malý borovicový les, ktorý nesie meno ,,Hájik" a celý kopec, pod ktorým sa obec rozprestiera sa nazýva Kriváň. Ďalej tu je Suchá, Hrabová medza, Brčná, Pod Bobotom a mnohé ďalšie. Posledné dve spomínané, sú tiež záhradkárskymi a chatovými osadami v Slovianskej doline.

Vodstvo

Cez obec preteká potoky Slovianka a Valčianka. Slovianka sa v hornej časti obce vlieva do Valčianky a vytvárajú menšiu rieku. Potom sa Valčianka v susednej obci Príbovce vlieva do rieky Turiec.

V obci sa uskutočnila regulácia potoka (1975), ktorá zlepšila vzhľad okolia potoka. Chotár obce patrí do povodia rieky Turiec, ktorá sa vlieva do Váhu. Celkovo patrí chotár obce Valča do úmoria Čierneho mora. V Slovianskej doline vyviera sírový prameň, nazvaný podľa zápachu vychádzajúceho z vody, prameň sa nazýva ,,Smradľavá voda".

Symboly obce

V erbe je vyobrazená koruna sv. Heleny, ktorá je patrónkou miestneho kostola a aj obce, a kríž, ktorý rozdeľuje erb na štyri časti na znak toho, že Valča je obec s dávnou kresťanskou históriou. Okrem kríža a koruny sú v erbe kliny naznačujúce ťažbu dolomitového piesku a štrku v obci.

Dejiny

V neďalekej Valčianskej doline sa nachádzajú partizánske bunkre. Obyvatelia obce Valče dobrovoľne pomáhali partizánskemu odboju vo Valčianskej doline počas 2. svetovej vojny. Pozostatkom tejto udalosti sú už spomínané partizánske bunkre a tiež pamätník SNP nachádzajúci sa v strede obce. Bol odhalený v roku 1975 na počesť padlých v 2. svetovej vojny pri príležitosti 30. výročia ukončenia vojny. Odhalenie bolo spojené s návštevou hlavných predstaviteľov 4. československej brigády Milana Rastislava Štefánika. Pred pamätníkom sa nachádza Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Obec Valča patrí do malého množstva partizánskych obcí na Slovensku.

Pôvod názvu obce

O pôvode názvu obce Valča existuje viacero variantov. Jeden z nich tvrdí, že názov pochádza od jednej z mnohých činností obyvateľstva v minulosti, t.j. vaľkanie súkna. Druhá je podľa prvého známeho majiteľa pôdy, na ktorej sa v súčasnosti rozprestiera obec Valča, podľa človeka menom Volko, takže Volkova zem. Tretia možnosť sa opiera o jednu legendu o Kozmovi a Bánovi.

Obyvateľstvo

V súčasnosti má obec Valča 1 613 obyvateľov. Vďaka tomu je 5. najväčšou obcou regiónu Turiec. Už veľmi dlho v obci prevažujú katolíci, len zopár rodín je v evanjelickej cirkvi. V období pred prvou svetovou vojnou v obci žila jedna židovská rodina. Vo Valči je dominantou obce katolícky kostol pre väčšinu obyvateľov, pre evanjelikov, sa evanjelický kostol nachádza v susedných Príbovciach. V obci sa však nachádza aj katolícky cintorín (pri kostole) a aj evanjelický cintorín (Lesopark Dielec). V obci sa vyskytuje mnoho priezvisk; najrozšírenejšie sú napríklad: Ruman, Korauš a iné. Obyvatelia pracujú aj v obci (lyžiarske stredisko, firma na výrobu odevov pre batoľatá, a pod.). Ostatní pracujú v okresnom meste Martin, v krajskom meste Žilina, prípadne na inom mieste.

Sociálna a občianska vybavenosť

Sociálna vybavenosť obyvateľov Valče je na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú aj mnohé zariadenia zabezpečujúce kvalitný život obyvateľov. V obci sa nachádza : obecný úrad, matričný úrad, kultúrny dom, obecná knižnica, základná škola (1. - 4. ročník), pokračovanie tejto školy je možné na 9-ročnej základnej škole v susedných Beniciach, prípadne v obci Žabokreky, ktorá je však od Valče omnoho viac vzdialená a nachádza sa už v blízkosti Martina. Okrem týchto zariadení v obci funguje materská škola, supermarket, dva obchody potravín, stravovacie zariadenia, pošta, lyžiarske stredisko i hotel.

Remeslá obyvateľov

Z obce Valča pochádzajú aj olejkári a šafraníci. V obci sa nachádza kaštieľ a vedľa neho olejkárske domy. Valčianski olejkári a šafraníci sa preslávili vo vtedajšom cárskom Rusku, Perzii, Španielsku a v Istanbule (na celom území Európy). Obyvatelia sa taktiež zaoberali roľníctvom a drevorubačstvom, počas totalitného režimu obyvatelia pracovali v JRD (Jednotné roľnícke družstvo) Valča, ktoré dnes ešte stále funguje, avšak s menším počtom zamestnancov a modernejšou technikou.

Kultúrne pamiatky

Dominantou obce Valča je Kostol Povýšenia sv. Kríža postavený na mieste starého kostola z 11. storočia. Patrónkou kostola a obce Valča je sv. Kríž, ale aj sv. Helena, ktorej koruna je vyobrazená v erbe. Na mieste starého kostola (na ktorého základoch stojí ten súčasný) bolo kedysi drevené hradisko, ktoré bolo najskôr vypálené. Vo valčianskych poliach kedysi dávno stál Kostol Nepoškvrnenej Panny Márie, avšak už veľmi dlho neexistuje, bol zrútený. V roku 2001 bola postavená a vysvätená Kaplnka Panny Márie Lurdskej v parku pred kostolom. V chotári obce sa nachádza viacero drevených krížov, murovaný kríž sa nachádza na začiatku ulice Priehrada (príjazdová cesta ku kostolu, od hlavnej cesty). V obci sa okrem kaplnky Panny Márie Lurdskej nachádza kaplnka Jána Nepomuckého, ktorý stojí v parku, v tesnej blízkosti pamätníka SNP.

Park a pamätník SNP bol vybudovaný v roku 1975, v strede obce, na pamiatku padlým obyvateľom Valče v druhej svetovej vojne. Na jeho otvorenie prišli aj bývalí velitelia 2. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika z Ruska, ktorí počas druhej svetovej vojny pôsobili taktiež vo Valčianskej doline. Na križovatke v susednej obci Benice sa nachádza kaplnka. Nebolo by na nej nič zvláštne a dôležité pre Valču, ak by nebola, respektíve soška sv. Jána v nej, ak by nebola predmetom sporu Valčanov a Beničanov. Soška bola totiž premiestnená z Valče do Beníc, práve do tejto kaplnky. Keď sa o niekoľko rokov rozhodlo, že soška bude vrátená do Valče, ľudia čo ju prenášali, objavili na jej podstavci vytesanú jednu vetu. Táto veta a najskôr aj človek, čo ju do postavca vyril presadzovala Valču, trošku pejoratívnym spôsobom - ,,Serem na Benice, radšej idem do Valče".

Možnosti oddychu

Neďaleko obce sa nachádza záhradkárska a chatová osada Pod Bobotom, ktorá leží za potokom Slovianka smerom do Slovianskej doliny, učupená pod kopcom, na ktorom sa nachádza Športový areál Dielec a evanjelický cintorín. Vyššie na kopci, v lokalite ,,Hrabová medza" sa nachádza vodojem obce. Hlbšie v Slovianskej doline sa rozprestiera záhradkárska a chatová osada Brčná. V obci sa nachádza už spomínané lyžiarske stredisko, tzv. „Brčnianske rybníky“ a okolitá príroda oboch dolín vytvára výborné podmienky pre zimné športy, v lete možnosť turistiky. Pre cyklistov je v dolinách i v okolí obce vytvorených mnoho cyklotrás. Možnosť letných športov je i v lyžiarskom stredisku (tenisové kurty).

Divadelný krúžok

Divadelný krúžok fungoval vo Valči veľmi dlho, dohromady 85 rokov. Zahŕňal nielen predstavenia detí a mládeže, ale aj predstavenia dospelých ľudí. V začiatočnom období a aj neskôr tento krúžok účinkoval pod menom Vajanský. Neskôr ho členovia premenovali na Valčan. Mal obrovské úspechy, často sa o ňom písalo v novinách. V tomto krúžku pôsobil aj bývalý starosta Valče, p. Ján Škvarka. Dlhodobým vedúcim, režisérom a taktiež hercom v tomto divadelnom krúžku bol pán Ján Padúch, dnes najstarší člen Miestneho odboru Matice slovenskej vo Valči. Valčania sa venovali ochotníckemu divadlu veľmi veľa, čoho dôkazom sú mnohé články v regionálnych i celoštátnych časopisoch. Pán Padúch vydal knižku ,,Z činnosti divadelného ochotníctva vo Valči za roky 1890 - 1975", v ktorej je zdokumentované každé predstavenie, vystupujúci, udalosti v každom roku pôsobenia krúžku, úspechy i fotografie.

DHZ Valča

Dobrovoľný hasičský zbor vo Valči bol založený v roku 1867 a je v obci aktívny nielen v rámci hasičských povinností, ale aj organizáciou podujatí. V obci sa počas leta koná hasičská súťaž, na ktorej sa každoročne zúčastňujú i družstvá z iných regiónov Slovenska. S hasičskou súťažou je spojená neskoršia hasičská zábava. Súťaž aj zábavu organizuje Dobrovoľný hasičský zbor Valča. Ako každá obec, aj Valča má svoju hasičskú zbrojnicu. Starú podobu tejto budovy máte možnosť uvidieť už len na starých fotkách. V rokoch 1965 - 1971 pristavali k pôvodnej budove nové schodisko, vďaka prístavbe bolo možné rozšíriť miestnosti na poschodí, aj garáž pre hasičský voz.

Šport

V blízkosti sa nachádza lyžiarske stredisko Snowland Valčianska dolina. Je tu možnosť zimných aj letných športov, rybolovu atď. Obec sa nachádza v ústi dvoch dlhých dolín, čiže je aj možnosť využívania množstva cyklotrás v chotári obce. Kedysi sa v obci organizoval „Beh priateľstva - Valčianska dvadsiatka“, ktorý sa v súčasnosti neorganizuje. Trať tohto behu sa viackrát menila. Štart však bol vždy v Lesoparku Dielec, pokračovala či už cez centrum alebo po okrajoch obce a vracala sa späť na Dielec cez nezastavané časti chotára. Keďže borovicový les Dielec, vypínajúci sa nad dedinou je rozľahlý, je veľmi využívaný. A to hlavne pre pekné prostredie. Nachádza sa tu aj Športový areál Dielec. Sídli tu Telovýchovná jednota Družstevník Valča. V obci je populárny futbal, občania hrajú aj stolný tenis. V družstve stolnotenisového oddielu TJ Družstevník Valča je aj niekoľko obyvateľov susednej obce Trnovo. Futbalisti FK Družstevník Valča hrajú 3. slovenskú ligu (Stredoslovenský futbalový zväz).

Osobnosti

Významní rodáci

  • Karol Cengel, prírodovedec -zoológ, entomológ, lesník, ochranár a preparátor.
  • Ján Andel, spisovateľ, písal hlavne pre deti a mládež. Bol organizátorom kultúrneho života obce a taktiež bol aj kronikárom.
  • Svetozár Pavlík - v 60. rokoch 20. storočia patril k najlepším kulturistom Československa a preslávil Valču aj v zahraničí. Svetozár Pavlík je bývalým trénerom reprezentácie Slovenska v kulturistike a vychoval mnoho majstrov Európy a majstrov sveta. Dostal aj ďakovný list od prezidenta a premiéra .
  • Stanislav Zachar - architekt, rytier rádu sv. Silvestra, tento titul mu udelil pápež Pius XI., vo Vrútkach naplánoval Zacharovu vilu , okrem nej viacero významných budov vo Vrútkach a množstvo kostolov po celom Slovensku (práve preto mu bol udelený titul rytiera rádu sv. Silvestra). Je to veľmi významný valčiansky rodák.
  • Imrich Matej Korauš - lekár, učiteľ, vojak. Bol zaslúžilým vojakom, avšak vo veku 35 rokov prešiel do sféry školstva - bol profesorom matematiky, chémie a telesnej výchovy na evanjelickom gymnáziu v susednom Kláštore pod Znievom - toto gymnázium bolo jedným z prvých troch slovenských gymnázií (okrem tohto boli gymnáziá v Revúcej a v dnešnom Martine). Bol pochovaný v Kláštore pod Znievom.
  •